Coronavirus, oggi altro test Atac: i passeggeri sotto esame per 7 giorni